Über Radio Słubfurt

Radio Słubfurt ist eine Initiative für ein polnisch-deutsches, nichtkommerzielles, freies Radio in der europäischen Stadt Słubfurt.

Warum?

Ziel von Radio Słubfurt ist es, die Menschen beiderseits der Oder zueinander zu führen. Es ist uns wichtig, Gemeinsamkeiten und Verständnis füreinander zu fördern.

Wer?

Die MacherInnen von Radio Słubfurt sind ein bunter Haufen engagierter Słubfurterinnen und Słubfurter. Wir sind blutige Amateure und/oder Autodidakten.

Słubfurt?

Slubfurt ist die erste Stadt, die je zur Hälfte in Polen und in Deutschland liegt. Sie wurde 1999 gegründet und dann im Jahre 2000 in das RES (Register der Europäischen Städtenamen) eingetragen. Die Stadt setzt sich zusammen aus den beiden Stadtteilen Slub und Furt, die rechts und links der Oder liegen, dem schönsten Fluss Europas mit seinen Auenwiesen und unbefestigten Ufern. In Slubfurt herrscht ein besonderes Mikroklima im Dazwischen der Kulturen. Denn hier sprechen die Menschen polnisch, deutsch, englisch und natürlich slubfurtisch, was diesen Ort zu einem attraktiven Zentrum für Solarwirtschaft, Gartenskulpturen und Touristen aus aller Welt macht. Slubfurt ist die Kulturhauptstadt der grenzüberschreitenden Region „Lebuser Ziemia“, die sich von der Warthe bis zur Spree zwischen Gorzów, Zielona Góra, Gubien, Fürstenwalde und Küstrzyn erstreckt. Das periphere Einzugsgebiet von Slubfurt „nowa amerika“ reicht allerdings von Poznań im Osten bis nach Berlin im Westen, Szczettin im Norden und Dresden im Süden. Kommen Sie nach Slubfurt! Ein Besuch lohnt sich.

Radio Słubfurt jest inicjatywą dla stworzenia polsko- niemieckiego, niekomercyjnego, wolnego radia w europejskim mieście, jakim jest Słubfurt.

Dlaczego?

Celem radia jest przede wszystkim próba zbliżenia do siebie sąsiądów z obu stron Odry. Najważniejszym dla nas jest promocja wspólnych interesów oraz wzajemnego zrozumienia.Szczególnie ważne jest, aby ta wspólna przestrzeń publiczna, Slubfurt, zaczęłą być słyszalna. Chcemy wyjaśnić, jak globalne wydarzenia wpływają na lokalne płaszczyzny, oraz pokazać przemyślenia i odczucia pojedyńczych Słubfurtczyków i Słubfurtczanek.

Kto?

Twórcami radia jest spora grupa Słubfurtczanek i Słubfurtczyków. Jesteśmy rozwijającą się grupą amatorów, tudzież samouków. Dlatego też przezornie prosimy o wyrozumiałość, gdyż nie każda z naszych pierwszych transmisji może wydać się profesjonalna i sprostać Państwa oczekiwaniom (być może nigdy nie bedą).

Słubfurt?

Słubfurt jest pierwszym miastem, które leży w połowie w Polsce, a w  połowie z Niemczech. Zostało założone w 1999 r. a następnie w 2000 r. Wpisane do Europejskiego Rejestru Nazw Miast. Miasto składa się z dwóch dzielnic: Słub i Furt, które leża po prawej i lewej stronie Odry, jednej z najpiękniejszych rzek Europy, z urokliwymi łąkami zalewowymi. W Słubfurcie panuje bardzo specyficzny klimat, klimat między kulturami. To jest miejsce, gdzie ludzie mówią po polsku, niemiecku, angielsku, nauralnie po słubfurcku też, co czyni to miejsce szczególnie atrakcyjnym ośrodkiem przemysłu solarnego, figurek ogrodowych i dla turystów z całego świata. Słubfurt jest kulturalną stolicą regionu transgranicznego „Lebuser Ziemia“, który rozciąga się od rzeki Warty do rzeki Szprewy, pomiędzy Gorzowem Wielkpolskim, Zieloną Górą, Gubien, Fürstenwalde i Küstrzynem. Obszar Słubfurtu, jego peryferie i terytorium, Nowa Ameryka obejmuje ziemie od Poznania na wschodzie do Berlina na zachodzie, Szczettin na północy i Drezno na południu. Zapraszamy do Słubfurtu! Jest warty odwiedzenia.

Radio Słubfurt is an initiative for a polish-german, non-commercial, free radio in the european city Słubfurt.

QR Code Business Card